Fabricks Hoogstraat 118.

31
januari
2018

De Kamperpoort is een stoere wijk met een bewogen en rijk verleden.
Vanaf huisnijverheid tot industrie gevormd door een hardewerkersmentaliteit; niet
altijd keurig maar vaak weerbarstig en bovenal eigenzinnig met een ruw randje.


Een wijk die door de opmerkelijke betrokkenheid van haar
bewoners een sterk eigen karakter heeft gekregen. Het behoud hiervan ondersteunen
wij maar al te graag; het vormde zelfs de inspiratiebron voor dit ontwerp.


De recente ontwikkelingen in het hart van de wijk raken vooral
aan de kleinschalige structuur van de oude woningen. De industriële sporen lijken
daarmee in zowel het weefsel van bebouwing als uiterlijk van de gebouwen te
vervagen, terwijl industrie hier eens de bron van leven was.


Het bonkige karakter van dit ontwerp geeft iets terug aan de
wijk die niet alleen bestond uit kleinschalige straatjes met woningen. Het
draagt de naam ‘Fabricks’ met daarin de volgende verwijzingen;  

Het toont zich onmiskenbaar als ‘fabriek’. Als heldere
stenige vorm voegt het zich naar de vroegere stedelijke structuur (urban
fabric). Eenduidige reliëfgevels spelen met de bezonning in de straat door
verfijnde textuur in bakstenen. (bricks)


Het Kamperpoortse leven aan, op en met de straat hebben we willen
omarmen in het ontwerp. Met directe toegang tot de stoep en een open
(fabrieks)-terrein aan de straat streven we ernaar dat de wijkbewoners zich verbonden zullen voelen met het ontwerp en de 'ontwerpbewoners' met de wijk.