Vraag

Ontwerp een dubbele niet kolossale school met een duidelijke eigen uitstraling die past in het landschap.

Oplossing

Kleinschalige volumes zijn op een terp ontworpen rondom een gezamenlijk erf en verwijzen op eigentijdse manier naar het agrarisch landschappelijk verleden.

De Bruin Architecten Breezicht Boxem Paperclip FOTOwerk
De Bruin Architecten Breezicht Boxem Paperclip FOTOwerk
De Bruin Architecten Breezicht Boxem Paperclip FOTOwerk
De Bruin Architecten Breezicht Boxem Paperclip FOTOwerk
De Bruin Architecten Breezicht Boxem Paperclip FOTOwerk

kijk door kinderogen

Het effect van schaal op school is van onmetelijk belang

Pieter Diks
architect
Andere projecten