Vraag

Hoe kan op passende wijze een moderne zorg-woonfunctie worden gehuisvest in een complex van 3 rijksmonumenten.

Oplossing

Door historisch onderzoek en analyse werd een visie gevormd als basis voor het ontwerpen van een goed geoutilleerde ouderen woon-zorg-hof in klassieke setting.

De Bruin Koornmarkt Kampen restauratie

Kleur is de verwondering van licht

vermeld in; 'Kleurhistorisch onderzoek naar trends en ontwikkelingen aan de Koornmarkt te Kampen' De Bruin Architecten 2016

Marc van Halsendaele - 1921
Vlaams dichter
De Bruin Koornmarkt Kampen restauratie
De Bruin Koornmarkt Kampen restauratie
De Bruin Koornmarkt Kampen restauratie
De Bruin Koornmarkt Kampen restauratie
Andere projecten