PRIVACYVERKLARING
DE BRUIN ARCHITECTEN

1. Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van de besloten vennootschap De Bruin Architecten B.V. BNA KvK 05049690 op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. Bij de uitvoering van opdrachten verwerkt De Bruin Architecten uw persoonsgegevens. De Bruin Architecten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Bruin Architecten houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming. U heeft altijd het recht deze in te trekken.

3. Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die De Bruin Architecten aanbiedt, kan De Bruin Architecten de volgende persoonsgegevens van u verwerken, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u onze website bezoekt.

4. Doeleinden

De Bruin Architecten verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. De Bruin Architecten verwerkt uw persoonsgegevens verder onder meer voor de volgende doeleinden: Online dienstverlening; Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen; Evaluatie van evenementen en dienstverlening; Uitvoeren van sollicitatieprocedures; Voldoen aan wet- en regelgeving.

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1. De Bruin Architecten stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van IT-ondernemingen die De Bruin Architecten assisteren met de website en het opslaan van data, de boekhouder of accountant, drukkerijen, het marketingbureau dat door De Bruin Architecten wordt ingeschakeld, de belastingdienst of andere overheidsinstanties waartoe De Bruin Architecten verplicht is de informatie te delen, en andere partijen die vanuit hun dienstverlening voor De Bruin Architecten toegang dienen te hebben tot uw persoonsgegevens.

5.2. Indien De Bruin Architecten uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt De Bruin Architecten ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt wanneer de wet dat voorschrijft vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

5.3. De Bruin Architecten zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk verplicht is.

6. Beveiliging en bewaring

De Bruin Architecten neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. De Bruin Architecten zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden indien noodzakelijk.

7. Bewaartermijn

De Bruin Architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De Bruin Architecten bewaart uw gegevens niet langer dan vijf jaar na het eindigen van de opdracht. Het voorgaande is niet van toepassing indien De Bruin Architecten uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering

8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van De Bruin Architecten bezoekt. Op de website van De Bruin Architecten worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

8.2. Daarnaast kan De Bruin Architecten gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

8.3. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9. Websites van derden

De website van De Bruin Architecten kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. De Bruin Architecten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10. Social media

Er zijn mogelijk social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken als Facebook, Youtube, Twitter, Instagram en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Youtube, Twitter, Instagram en Linkedin om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om De Bruin Architecten een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@debruinarchitecten.nl.

12. Klachten

De Bruin Architecten hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De Bruin Architecten
Veerallee 38
8019 AD Zwolle
info@debruinarchitecten.nl